Eine Frage? Klicken Sie hier für WhatsApp

Procederen en executeren

 Dit doen we indien u daarmee akkoord gaat. Is dat het geval, dan vragen we u om een kostenvoorschot. Dat is nodig om vooraf te maken kosten te dekken, omdat sinds 18 maart 2014 een dwingende bestuursregel van kracht is die het gerechtsdeurwaarders verbiedt om out-of-pocket-kosten voor te financieren.

Vervolgens informeren we of er verhaalsmogelijkheden bekend zijn. Indien dat het geval is, zetten wij, na overleg met u, een gerechtelijke procedure in gang. Die procedure vangt aan met een dagvaarding, ofwel een oproep voor de tegenpartij om voor de (kanton)rechter te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder is, in zijn rol van openbaar ambtenaar, de enige instantie in Nederland die bij wet bevoegd is om dergelijke ambtelijke stukken uit te brengen. Wij kunnen dat dus direct voor u regelen.

Na het uitbrengen van de dagvaarding, dienen we de zaak in bij de griffie van de betreffende rechtbank. Het gerechtelijke traject eindigt in veruit de meeste gevallen met een uitspraak van de rechter welke wordt vastgelegd in een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad verklaard wordt. Na ontvangst van de grosse van dit vonnis, bezoeken wij de wederpartij om een afschrift van die grosse te betekenen en daarbij het bevel te doen om te voldoen aan de inhoud van het vonnis. Gebeurt er niets en lijkt beslaglegging onvermijdelijk, dan zullen we vervolgens nauwkeurig bezien welke vorm van executie (bv. beslaglegging) het meest effectief zal zijn om daar vervolgens toe over te gaan.

Meer weten?

Benieuwd naar hoe we ú van dienst kunnen zijn? Neem contact met ons op en we leggen u op een heldere en transparante manier uit hoe we u kunnen helpen.

Vordering indienen Contact opnemen